MUHASEBE NEDİR?

Ekonomik faaliyette bulunan kuruluşların, mali nitelikteki işlemlerini ve olayları; para ile ifade edilmiş şekilde kaydeden, sınıflandıran, özetleyip rapor eden ve sonuçları yorumlayan bir bilimdir.


 

MUHASEBE PROGRAMI NEDİR?

Bir işletmenin ticari nitelikteki işlemlerini belli bir düzen içinde kaydetmek, sınıflandırmak, raporlamak ve özetlemek için kullanılan bilgisayar programıdır.


 

ÖN MUHASEBE NEDİR?

Bir işletmeye ait gündelik ticari hareket işlemlerinin işletmenin kendi bünyesinde takip edildiği, işletmenin ticari faaliyetlerinden haberdar olmak isteyen yöneticilere kolayca bilgi sunmak amacıyla yapılan muhasebe işlemleridir.


 

BORÇ NEDİR?
Bir kişinin, başka bir kişiden; genellikle daha önceden aldığı para, mal, hizmet gibi herhangi bir hesaba mukabil olarak, yerine getirmek zorunda olduğu yükümlülüktür.


 

ALACAK NEDİR?

Bir kişinin, başka bir kişiye; genellikle daha önceden verdiği para, mal, hizmet gibi herhangi bir hesaba mukabil olarak, henüz eline geçmemiş para, mal, veya hizmettir.


 

STOK NEDİR?

Ticari işlemlerde alış veya satışa konu olan tüm ürünlere ( mal veya hizmet ) stok adı verilir.


 

CARİ NEDİR?

Bir işletme ile borç – alacak ilişkisi olabilen tüm kişi veya kuruluşlara cari adı verilir.
Bu kişi veya kuruluşlar; müşterileriniz, ürün aldığınız tedarikçiler, toptancılar, işletme içinde çalışan personel veya işletmenin sahipleri olabilir.


 

FATURA NEDİR?

Mal veya hizmet satışının gerçekleştiği durumlarda; müşterinin borçlandığı tutarı ve satış bilgilerini, göstermek üzere mal satan tarafından müşteriye verilen resmi belgeye fatura adı verilir.


 

ÜRETİM NEDİR?

Hammadde veya yarı mamul maddeleri işleyerek yeni bir ürün elde etme işlemlerinin bütününe üretim adı verilir.


 

DÖVİZ NEDİR?

Yabancı ülke para birimlerine döviz adı verilir.

Bir ülkenin para biriminin, başka bir ülkenin para birimine dönüştürülmesi işlemine de döviz işlemi veya kambiyo işlemi denilir.


 

SİPARİŞ NEDİR?

Bir işin yapılmasını, bir ürünün üretilmesini, bir malın getirilmesini ya da gönderilmesini isteme veya ısmarlama işlemidir.


 

TAKSİT NEDİR?

Bir borcun, belirli zamanlarda yapılması gereken ödemelerinden her birine taksit adı verilir.


 

E-TİCARET NEDİR?

Mal veya hizmetlerin tanıtımı, satışı ve ödemesi gibi ticari işlemlerin internet ortamında yapıldığı, genellikle satış maliyetlerini düşürdüğü için tercih edilen yeni nesil bir ticaret türüdür.


 

TEKLİF NEDİR?

Mal veya hizmet sunan bir işletme tarafından ürünün satışı öncesinde, müşteri nezdinde değerlendirilmek üzere çeşitli şartname veya tutar bilgilerini içeren satış öncesi bildirim hizmetidir.


 

SENET NEDİR?

Borçlu olan bir kişi veya kurum, borcunu hemen ödemeyip, ileriki bir tarihte ödemek üzere düzenlediği, veren kişi aleyhine delil teşkil eden yazılı hukuki belgeye senet adı verilir.


 

ÇEK NEDİR?

Bir kimsenin bankaya hitaben yazdığı, bankada bulunan hesabından belgede yazılı tutar kadar miktarı, yine belgede adı yazılı olana veya onun yönlendirdiği kimseye ödenmek üzere, belli hükümlere tabi olarak düzenlenen kıymetli bir evraktır.


 

YEDEKLEME NEDİR?

Yangın, hırsızlık, deprem, virüs bulaşması, sistem çökmesi vb. risk etkenlerine karşı, bilgilerin geri dönülemez biçimde kaybolmasını engellemek amacıyla, önemli bilgilerin kopyasının alınarak farklı bir lokasyonda ( mümkünse farklı bir binada) saklanması işlemidir.


Bu sitede yayınlanan video, görüntü veya yazı içeren her türlü bilgi YAYLASOFT a aittir.Bunlar herhangi bir şekilde yazılı izin olmadan kopyalanamaz ve yayınlanamaz.

Comments are closed.

^ Yukarı Çık